Regjeringen vil styrke BPA ordningen! | Hjemmebest

Regjeringen vil styrke BPA ordningen!

Siden 2015 har BPA ordningen vært rettighetsfestet, men det har vært svært ulikt hvordan kommunene har håndtert dette. Se hva stortingsrepresentant Erlend Larsen skriver i en pressemelding 12.12.19:

Les dette: http://www.radionordkapp.no/pressemelding/et-varmere-samfunn-ogsa-for-funksjonshemmede/

Han skriver: Jeg får stadig henvendelser fra funksjonshemmede som er frustrerte over at kommunen de bor i ikke tilbyr tilfredsstillende BPA-tjenester. Det kan også se ut til at enkelte kommuner ikke klarer å skille syke fra funksjonshemmede. En funksjonshemmet er ikke syk. Da skal de heller ikke ha hjemmetjenester, men brukerstyrte personlige assistenter!

Dette gir et håp om at kommunene tar dette på alvor. Det trengs mer kunnskap blandt ansatte i kommunene som jobber med dette. Det er jo også viktig at fastleger og annet helsepersonell kjenner godt til BPA.

Følg og lik oss på sosiale medier: