Personvern/bruk av cookies | Hjemmebest

På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Facebook cookie

Informasjonskapsler er små tekstbiter som brukes til å lagre informasjon i nettlesere. Informasjonskapsler brukes til å lagre og motta identifikatorer og annen informasjon på datamaskiner, telefoner og andre enheter. Annen teknologi, inkludert data vi lagrer i nettleseren din eller på enheten din, identifikatorer som er forbundet med enheten din, og annen programvare, brukes til lignende formål. I disse retningslinjene kaller vi alle disse teknologiene «informasjonskapsler».

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing og du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

Personvernpolicy

 

Personvernerklæring for informasjon vi lagrer ved innsendt kontaktskjema.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av HjemmeBest Personlig Assistanse as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Det daglige ansvaret er delegert til operativ leder.

Behandlingsansvarlig, den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, er den ansvarlige for at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften følges.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre nåværende kunder, potensielle kunder, arbeidssøkere og ansatte.Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse, kontonummer og nødvendig helse -og/eller behovsinformasjon som er nødvendig for å oppfylle avtale eller gi nødvendig kundeservice.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og markedsføring som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse ovenfor kunder, eller for å utføre tjenester etter kundens ønske.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon eller SMS. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og markedsføring spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Kommunen forestår kun behandlinger av personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte tjenester eller som er innhentet med bakgrunn i at du har gitt et samtykke til denne behandlingen.  Du vil finne generell informasjon om behandlingen i dette avsnittet. Se samtykke for den enkelte tjenesten for informasjon om den aktuelle behandlingen.

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/ cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel for slik utlevering. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

Eksempel på utleveringer er der HjemmeBest Personlig Assistanse as har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller at det i forbindelse med levering av tjenesten er nødvendig å utlevere opplysningene. For eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av HjemmeBest Personlig Assistanse as, ivaretas dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med den eksterne virksomheten.

Innsyn, sletting og klage

Som registrert har du rett til å kreve innsyn og sletting av opplysninger om deg dersom du mener disse behandles uten samtykke eller behandlingen ikke kan relateres til et lovkrav. HjemmeBest Personlig Assistanse vil vurdere hvordan kravet kan imøtekommes best mulig, samt ivareta dine øvrige rettigheter og lovkrav.

Vi beholder vi din personinfo i 2 år. Du kan til enhver tid be om innsyn dersom du lurer på hvilken informasjon vi har lagret om deg, eller sletting av all informasjon. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@hjemmebest.no

HjemmeBest Personlig Assistanse as, Gotaasalleen 9-11, 2050 Jessheim