Ordføreren i Ullensaker snakker om BPA | Hjemmebest

Ordføreren i Ullensaker snakker om BPA

I sammenheng med vårt fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fikk vi anledning til å stille noen spørsmål om BPA til Tom Staahle, ordfører i Ullensaker kommune. Videoen er tekstet, men du kan også finne intervjuet i tekstform under. Ordføreren i Ullensaker snakker om BPA:

 

Her kan du lese intervjuet «Ordføreren i Ullensaker snakker om BPA» i tekstform:

 

HB: Velkommen til BPA-seminar.

TS: Takk for det.

HB: Vi er så heldig å ha ordføreren i Ullensaker her, og vi har fått lov til å stille 2 spørsmål. Ullensaker kommune har lenge hatt BPA og har nylig innført fritt brukervalg. Vil du anbefale andre kommuner å innføre fritt brukervalg og BPA, og hvorfor?

TS: Definitivt! Det handler om selvstendighet og brukerens valgfrihet, og for oss er valgfrihet helt grunnleggende, og derfor har vi innført BPA og fritt brukervalg i Ullensaker.

HB: Kan du si 3 ting som er bra med BPA?

TS: Det ene er at det er en individuell frihet i det. Det andre er at den enkelte brukeren kan styre sitt eget liv. Og det tredje er at det handler om samspillet mellom mennesker, og da handler det også om trygghet, og for brukeren er trygghet helt grunnleggende.

HB: Tusen takk!

TS: Den er grei.