Ny operativ leder i HjemmeBest | Hjemmebest

Ny operativ leder i HjemmeBest

Mariann Holter er ansatt som operativ leder i HjemmeBest.

Hun har bred erfaring innen helse og omsorg fra miljøterapeutisk arbeid, fag- og kompetanseutvikling, saksbehandling, plan- og prosjektarbeid og ulike ledende roller. Av formell kompetanse har hun bachelor i vernepleie og utdanning i HR- og prosjektledelse. Hun ønsker å bidra til at mennesker får mulighet til å leve et mest mulig aktivt og uavhengig liv.

Vi ønsker Mariann velkommen i HjemmeBest!

Følg og lik oss på sosiale medier: