Kontrakt for brukerstyrt personlig assistanse | Hjemmebest

Den 31. januar 2017 hadde Elisabeth Sagvik, daglig leder i HjemmeBest, gleden av å delta på revisjonsmøte for norsk standard for BPA (NS 8435). En kontraktstandard som anbefales brukt av kommunene.

Standarden kom i 2012, utarbeidet av en komitée som representerte alle parter; både bruker, assistent, leverandør og oppdragsgiver (kommunen). Målet for arbeidet var å lage en kontrakt som skulle gi forutsigbarhet, ivareta alle parters interesser på en balansert og god måte, forenkle samarbeidet og ivareta kvalitet i BPA ordninger.
Også den gangen var en representant fra HjemmeBest med i komitéen.

Erfaringen med kontrakten så langt er at den brukes av mange kommuner og regulerer samarbeidet på en god måte.
En revidert versjon av standarden vil være klar før sommeren.

Det er både en ære og et viktig anliggende for oss å være med å sikre et godt og trygt BPA-tilbud i Norge.

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre