Hva kan kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjøre for deg? | Hjemmebest

Hva kan kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjøre for deg?

I sammenheng med fagseminaret vårt om brukerstyrt personlig assistanse den 27. september 2017 fikk vi anledning til å stille noen spørsmål til Svein Arne Holst-Larsen, leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker. Svein Arne snakker blant annet om hvem rådet representerer og hva det jobber med.

Videoen har tekst, men du finner det også i tekstform under.

 

Intervjuet i tekstform:

 

HB: Da har vi Svein Arne Holst-Larsen som er leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker. Da har jeg noen kjappe spørsmål:

Representerer dere som råd i Ullensaker kommunen eller alle med nedsatt funksjonsevne?

SA: Vi representerer alle med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Og vi vil jobbe for at de rettighetene som vi har for denne gruppen blir praktisert riktig. Så rådets viktigste oppgave er å representere borgerne i kommunen og gi råd til politikere og administrasjon om hvordan de som vi kjenner best kan bli ivaretatt.

HB: Kan du si noe om typiske henvendelser som dere får som berører BPA?

SA: Vi får jo endel telefoner, men vi vil helst ha skriftlige tilbakemeldinger, for at i telefonen kan vi vanskelig gi tilbakemeldinger, annet enn til den som ringer oss. Men det gjelder ofte ting som kan være vanskelig eller som de ikke finner frem til hvem de skal spørre i kommunen. Og da kan vi hjelpe dem med å formidle hvem de skal spørre og hvem som har svaret. Ordføreren som var her i dag, han har sagt at han har døra si åpen for oss. Så han har invitert meg til å komme inn til ham hvis jeg har noen spørsmål. Han vil følge med videre på ting som vi er opptatt av.

HB: Hvis en søker får avslag på en BPA-søknad, Hva anbefaler du dem til å gjøre da?

SA: Å følge de rutinene som er her. Men vi kan hjelpe med hvor man kan få hjelp til å anke, og det skal vi bli flinkere til også. Så skal vi påse at de som får avslag igjen, de blir sendt til fylkesmannen, så vi er helt sikre på at det blir gjort.

HB: Tusen takk!

Vi takker Svein Arne for intervjuet og for et spennende foredrag på vårt fagseminar den 27. september!

Følg og lik oss på sosiale medier: