Informasjon til arbeidsledere og assistenter | Hjemmebest

OPPSUMMERT INFORMASJON TIL ARBEIDSLEDERE OG ASSISTENTER

Mange av de som har BPA er i risikogruppen ved en eventuell Korona-smitte.

Vi ber derfor om at alle arbeidsledere og assistenter gjør det de kan for å begrense smittefaren, og setter seg nøye inn i alle forhåndsregler.

Da mye endrer seg fra dag til dag, vil vi presisere at det er til enhver tid gjeldende retningslinjer som gjelder.

Vi i HjemmeBest har foreløpig avlyst alle fysiske møter, og tilstreber digitale møtearenaer og telefonmøter. Vi begrenser derfor i denne perioden hjemmebesøk, så langt det lar seg gjøre.

Vi har opprettet et kriseteam, som jobber kontinuerlig med Korona og det som følger med av oppfølging, veiledning og rådgiving. I teamet har vi også lege og sykepleier.

 

Generelle råd for smittebegrensning:
Start alltid arbeidsdagen med håndvask. Effektiv håndvask krever at alle hendenes overflater blir rengjort, inkludert håndledd. En god håndvask tar 40 – 60 sekunder.

 1. Vask hendene grundig og ofte
 2. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ om håndvask ikke er mulig
 3. Host/nys i et papirlommetørkle som kastes etterpå, eller i albuekroken om du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
 4. Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese
 5. Er du syk skal du holde deg hjemme og ikke komme på jobb
 6. Unngå å besøke helseinstitusjoner
 7. Unngå håndhilsning og klemming
 8. Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, om mulig
 9. Unngå å ta offentlig transport om mulig
 10. Bruk av munnbind anbefales ikke for friske personer

 

Karantenebestemmelser for deg som har vært på reise

Det er innført hjemme-karantene for alle som har vært på reise utenfor Norden etter 27. februar, i 14 dager etter hjemkomst. Dette betyr å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og å unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Helsepersonell som jobber i helse og omsorgssektor forbys å reise utenlands og er bestemt av nasjonale myndigheter. Forbudet gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Dersom forbudet ikke overholdes, vil han/hun umiddelbar bli satt i karantene etter hjemkomst ulønnet.

Samme retningslinjer gjelder for arbeidsleder. Dersom arbeidsleder velger å reise, vil vi ikke tilby BPA i karantenetiden og kommunen blir orientert.

 

Råd for deg som er BPA-arbeidsleder

 • Med mindre det er reell fare for smitte, skal BPA-ordningen i utgangspunktet fungere som vanlig.
 • Snakk med assistentene dine om hva de kan gjøre for å begrense smittefare. Det er viktig at assistenter ikke møter på jobb hvis det er fare for at de              smitter deg.
 • Gjør nødvendige innkjøp, som hansker, papirlommetørklær, Antibac m.m. Dette får du dekket over driftsmidlene.
 • Se på muligheten for å ansette flere tilkallingsassistenter, slik at du sikrer deg om assistenter blir syke og ikke kan komme på jobb over lengre tid.
 • Får du økt assistansebehov på grunn av sykdom etter koronasmitte, bør du kontakte kommunen så raskt som mulig for å orientere om situasjonen.
 • Som kriseberedskap vil vi vurdere bruk av pårørende som tilkallingsvikarer, dersom dette er hensiktsmessig for forsvarlig hjelp og begrensning av smittespredning. Snakk med din kontaktperson i HjemmeBest om dette.
 • Vi har gjort en del grep med generell rekrutering, og har flere aktuelle kandidater flere steder i landet. Ta kontakt med din BPA konsulent dersom du trenger flere på ditt team

Råd for deg som er personlig assistent

 • Arbeidsmiljøloven gjelder fortsatt. Arbeidsleder kan ikke beordre assistentene sine til noe som bryter med denne.
 • BPA ligger under helselovgivingen, noe som medfører at vi er pliktet til å levere assistanse selv om vedtakseier er smittet. I slike tilfeller må nødvendig smittevern foreligge.

Regler ved sykdom / omsorgspenger

For å motta sykepenger kreves sykemelding fra lege. HjemmeBest forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

For ansatte i helse og omsorgssektor, plikter kommunen å levere tjenester til pass av barn. Sjekk med din kommune hvilket tilbud som foreligger. Denne gruppen er prioritert https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler

Mer informasjon

 • Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med din BPA-rådgiver
 • Om rådgiveren din ikke er tilgjengelig, ta kontakt med HjemmeBest sentralbord 400 54 007
 • Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du ringe informasjonstelefonen på telefon 815 55 015
 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på telefon 116 117
 • Akutt fare for liv? For medisinsk nødhjelp ring 113

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre