BPA jobb - En lønn du fortjener ved BPA bytte | Hjemmebest

Bytter Arbeidslederen din BPA ordning over til oss som BPA leverandør, så vil du få lik lønn eller høyere lønn når byttet skjer.

Du som personlig assistent har rett til å fortsette arbeidsforholdet selv om Arbeidsleder bytter BPA leverandør. Dette kalles virksomhetoverdragelse. Vi er klare til å ta godt i mot deg som assistent.

Assistenter som tjente mer hos den gamle BPA-tilretteleggeren enn det som HjemmeBest betaler, beholder sin gamle lønn.

Assistenter som tjente mindre før de fikk HjemmeBest som arbeidsgiver, vil få lønn i tråd med HjemmeBests avlønning.

Har du spørsmål rundt dette, bare ta kontakt på post@hjemmebest.no

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre