Fritt brukervalg for deg med BPA i Grenlandsområdet. | Hjemmebest

Fritt brukervalg for deg med BPA i Grenlandsområdet.

Grenlandskommunene har nå inngått avtale med HjemmeBest om leveranse av BPA brukerstyrt personlig assistanse. Du som bruker har rett til å bestemme selv hvordan BPA-ordningen din skal organiseres. Dette er i tråd med at det skal være fritt brukervalg.

Hva betyr dette for deg?

Hos HjemmeBest får du;

  • hjelp til å ansette dine brukerstyrte personlige assistenter, eller ta med de assistentene du har i dag
  • tilpasset assistanse etter ditt eget ønske og behov – vi tilpasser oss din timeplan!
  • opplæring, kurs, kompetanseheving, veiledning og løpende personlig oppfølging
  • ingen papirmøller, ikke noe byråkrati og korte kommunikasjonslinjer
  • vi kommer gjerne på hjemmebesøk, og opplæring og kurs kan skje i ditt eget hjem
  • enkelt elektronisk system for timelistegodkjenning gjør det lett å være kunde hos oss
  • din egen kontaktperson som kjenner deg, dine assistenter og din assistanseordning
  • vakttelefon etter kontortid og i helgene, slik at du aldri er uten bistand ved behov

Behovet for mer skreddersydd og tilrettelagt hjelp krever kompetanse, og våre medarbeidere har lang erfaring innen omsorg, helse og rekruttering.  I tillegg har vi en bred forståelse for dine behov og BPA-tjenestene.

Vi mener at alle med funksjonsnedsettelse eller behov for assistanse har det tryggest og best med å bo hjemme i vante omgivelser. Derfor heter vi HjemmeBest – fordi det er best å bo hjemme.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby deg? Ta kontakt med oss på telefon 4005 4007

Følg og lik oss på sosiale medier: