Fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  

27.september 2017 kl 10-15 på Lykkebo, Jessheim

Detaljert program finner du under. Dette kan du glede deg til:

Tom Staahle, ordfører i Ullensaker kommune, åpner seminaret med noen velvalgte ord om sin kommune og m hvorfor BPA er viktig.

Olav Ree, arbeidsleder og student, forteller om sine erfaringer med livet før og etter BPA.

Gladys Sanchez fra Norges Handikapforbund (NHF) presenterer deres ferske medlemsundersøkelse med tema Selvstyring og samfunnsdeltakelse.

Svein Arne Holst-Larsen, leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker, snakker om BPA med bergrensninger.

Jane Tøgersen, spesialkonsulent i pasient- og brukerombudet Oslo/Akershus, forteller om brukerrettigheter vedrørende BPA.  

Stein Johnsen, direktør Virke Service, snakker om den reviderte kontraktstandarden for BPA, NS 8435:2017.

Program

Kl 10.00 Velkommen
Praktisk informasjon
 
Elisabeth Sagvik
Daglig leder i HjemmeBest

 
Kl 10.20 Ordføreren har ordet
 
Tom Staahle
Ordfører i Ullensaker kommune

 
Kl 10.45 Livet før og etter BPA
 
Olav Ree
Arbeidsleder og student

 
Kl 11.15 Pause (15 min.)

Kl 11.30

Selvstyring og samfunnsdeltakelse
Resultater fra NHFs medlemsundersøkelse
 
Gladys Sanchez
Interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund (NHF)

 
Kl 12.15 Pause (1 time) - enkel servering

Kl 13.15

Kommunenes erfaring med BPA
Undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund
 
Elisabeth Sagvik
Daglig leder i HjemmeBest

 
Kl 13.35 BPA med begrensninger
 
Svein Arne Holst-Larsen
Leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker

 
kl 14.00 Dine rettigheter vedrørende BPA
 
Jane Tøgersen
Spesialkonsulent i pasient- og brukerombudet Oslo/Akershus

 
Kl 14.25 NS 8435:2017 - ny oppdatert versjon
ihht rundskriv 1-9/2015
 
Stein Johnsen
Direktør Virke Service

 
Kl 14.55 Avslutning
 
Elisabeth Sagvik
Daglig leder i HjemmeBest

Meld deg på her

Adressen til Lykkebo er Leirvegen 6, 2050 Jessheim.  

Seminaret er gratis, og vi serverer lett pausemat og drikke.  

Det er første mann til mølla når det gjelder plasser. Påmeldingsfristen er 24. september.  

September
27


-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds
logoen til HjemmeBest

www.hjemmebest.no post@hjemmebest.no

4005 4007