Kontakt oss | Hjemmebest

Vi er her for å hjelpe deg. Nøl ikke med å kontakte oss.

Du kan ringe oss på 4005 4007, komme på besøk i Karenslyst allé 8B 0278 Oslo, eller benytte kontaktskjemaet lenger ned på siden. Vakttelefon for våre faste kunder alle dager kl 8-22, telefon 483 20 090.

 

Nina Bjørum

Daglig leder i HjemmeBest

E-post: nina.bjorum@hjemmebest.no

Telefon: 934 11 388

Hun er utdannet sykepleier, med videreutdanning i intensivsykepleie. Hun har jobbet i mange år på ulike intensiv og hjerteavdelinger i Namsos, Kristiansand og Stavanger, og har lang arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.
Hun har bred erfaring fra å hjelpe mennesker i krise, både pasienter og deres pårørende.
Nina har jobbet som leder i SATS/ELIXIA i 11 år, og har i tillegg erfaring fra service og salgsstillinger i selskapet.
Hun har tatt flere lederutviklingsprogram, samt ulike trenerutdanninger på NIH Nina er opptatt av å levere kvalitet til kunder og pårørende, med fokus på respekt og omsorg

Mona Fjeldvang

Operativ leder med fagansvar

E-post: mona@hjemmebest.no

Mona er utdannet hjelpepleier, samt har utdanning innen personalledelse, HR, logistikk og markedsføring, bedriftsøkonomi og arbeidsrett fra Handelshøyskole. Hun har over 12 års erfaring som hjelpepleier og 4 års erfaring med saksbehandling for Tildelingsenheten/koordinerende enhet. Hun har arbeidet mange år i Sørum kommune, hvor hun har opparbeidet seg kompetanse innenfor en rekke enheter, sykehjem, hjemmesykepleien og Tildelingsenheten. Hun har jobbet tett opp imot alle kommunale helsetjenester, fylkesmannen/fylkesmannsaker og spesialisthelsetjenesten.

Emilie Luther

BPA konsulent

E-post: emilie@hjemmebest.no

Emilie har bachelor i HR og personalledelse fra høyskolen Kristiania. Emilie har god kompetanse innen HR, rekruttering, kompetanse- og lederutvikling, organisasjonspsykologi, prosjektledelse, forhandlinger, arbeidsrett, kommunikasjon og coaching.

 

Cecilie Andersen

BPA konsulent

E-post: cecilie@hjemmebest.no

Cecilie er utdannet juridisk kontormedarbeider. Hun har kompetanse og erfaring innen kundebehandling, it og saks- og dokumentbehandling. Hun jobber i HjemmeBest fordi hun ønsker at flere mennesker skal få mulighet til å styre sitt eget liv, og hun er opptatt av god kundebehandling og kvalitet på tjenestene som leveres.

Alessandra Chaves

BPA konsulent Østfold

E-post: alessandra@hjemmebest.no

Alessandra jobber hos HjemmeBest fordi hennes lidenskap er å forbedre menneskers livskvalitet. Alessandra er sosionom og har i de siste 18 år jobbet med bistand til familier i risiko, eldreomsorg, funksjonshemmede, barn og skolebarn som trenger spesielt tilsyn.

Arijana Aurvåg

BPA Konsulent Bergen og Hordaland

E-post: arijana.aurvaag@hjemmebest.no

Arijana har økonomisk utdanning og variert yrkeserfaring fra privat og offentlig næringsliv. De siste 10 årene har hun jobbet med veiledning og tilrettelegging for mennesker med utfordringer ifht til arbeidslivet. Hun er utdannet psykodramaleder, og er genuint opptatt av å se mennesket og mulighetene.

 

Silje Hamletsen

BPA Konsulent

E-post: silje@hjemmebest.no

Silje er utdannet ergoterapeut, og har jobbet mange år innen helse og omsorg, men de siste årene har hun jobbet i SATS både som salgsmedarbeider og assisterende senterleder. Hun ønsker å jobbe i HjemmeBest for å kunne bidra til en meningsfull hverdag. Hvor flere får mulighet til å bo hjemme, utføre ønskelige aktiviteter og styre sin hverdag selv.

Håvard Ottesen

BPA Konsulent

E-post: havard@hjemmebest.no

Håvard har utdannelse fra NTNU med mellomfag i sosiolog og informatikk som spesiale. Han har bred erfaring fra offentlig forvaltning og organisasjonsliv. Han er aktiv i ulike brukerorganisasjoner, herunder Handikappede barns foreldreforening, Norsk forbund for utviklingshemming.
Han har arbeidet tett på fagmiljø som NAKU (nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming), vært aktiv brukermedvirker i utallige prosjekter, har over år opparbeidet betydelig kompetanse i å bistå enkeltpersoner i møtet med det offentlige hjelpeapparatet. Håvard er gjennom hele sitt virke forkjemper for brukerstyrt personlig assistanse som alternativ til ordinære kommunale tilbud.

Arne Olav Grønbech Hope

Markedskonsulent Vestlandet

E-post: arne@hjemmebest.no

Olav har en bachelor i bedriftsledelse, og masterstudier innen markedsføring fra BI. Han har i mange år drevet egne bedrifter, og har også internasjonal arbeidserfaring. Han har vært aktiv som sentralstyremedlem i Norges Handikap Forbund, hovedstyremedlem i LARS, og som medlem av sentralt brukerutvalg ved Oslo Universitetssykehus. Han er i dag leder av brukerrådet ved Beitostølen Helsesportssenter, og nestleder i Norges Handikapforbund Sørvest. Som mangeårig mottaker av funksjonsassistanse og BPA, har Arne Olav stor erfaring med søknadsprosesser, drift og ikke minst verdien av disse tjenestene.

 

Zuzana Brennskag

BPA konsulent

E-post: zuzana@hjemmebest.no

Zuzana er utdannet sosionom, og har god erfaring med å arbeide som BPA i ulike ordninger. Hun har erfaring med saksbehandling og veiledning i kommunale tjenester, og oppfølging av både ungdom og voksne. Hun har også arbeidet i barnehage, både som spesialpedagog og vanlig medarbeider. Zuzana er engasjert, og ønsker å kunne bidra til at kundene får en best mulig BPA-ordning som fungerer godt både for arbeidsleder og de ansatte.

Elin Langdahl

BPA Konsulent

E-post: elin@hjemmebest.no

Elin har utdannelse fra UIO med mellomfag i statsvitenskap og fransk, samt bedriftsøkonomi fra BI. Hun har lang erfaring fra legemiddelbransjen og fra salg av medisinsk forbruksmateriell. Elin har bred erfaring fra organisasjonsliv, og er aktiv i ulike brukerorganisasjoner, blant annet Handikappede barns foreldreforening (HBF). Hun har erfaring som arbeidsleder i sin datters BPA-ordning, og er en forkjemper for at brukerstyrt personlig assistanse skal være reelt tilbud til alle som har behov for det.

Ola Dalslåen

BPA konsulent

E-post: ola@hjemmebest.no

Ola er utdannet ergoterapeut, og har jobbet flere år med ulike psykiske og fysiske utviklingshemminger, blant annet døvblinde. Tidligere har han jobbet i Søndre Vestfold fengsel avd. Larvik. Han ønsker å jobbe i HjemmeBest for å muliggjøre hverdagen for hver enkelt person og bidra for at flest mulig skal oppleve en trygg hverdag.

 

Kim Andre Bergin

BPA konsulent

E-post: kim@hjemmebest.no

Kim er utdannet siviløkonom fra Uia. Han holder til i Kristiansand, og har tidligere jobbet i firmaer som Phonero og NOV. Han er arbeidsleder for sin datters BPA ordning, og er opptatt av BPA som et likestillingsverktøy!

 

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre