Støttekontakt og avlastning | Hjemmebest

Hvem kan få avlastning?

Foreldre som har omfattende omsorgsarbeid for et sykt barn kan få hjelp til å ta seg av barnet til avtalte tider. Avlastning skal bidra til å gjøre det mulig å opprettholde gode familieforhold og bevare ditt sosiale nettverk samtidig som du skal være i stand til å gi barnet ditt tilfredsstillende omsorg.

Det er kommunen som innvilger vedtak på avlastning, og dekker kostnadene forbundet med avlastningen. Ofte kan familien velge om man vil bruke en privat leverandør (HjemmeBest) eller kommunen.
Avlastning kan ytes i tillegg til andre tjenester barnet ditt trenger. Avlastning kan vare fra noen timer pr dag til flere dager i strekk. Den kan foregå om dagen, om natten eller på døgnbasis. Avlastning kan foregå på ulike steder, hjemme eller i et annet privat hjem eller i et avlastningsbolig.

Avlastning først og fremst er en ordning som skal hjelpe foreldre, men like viktig er at den den tilfredsstiller barnets behov.
Avlastning kan også være inkludert i brukerstyrt personlig assistanse.

Har du fått vedtak på avlastning eller BPA, ta gjerne kontakt for å høre hva vi kan tilby.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt skal hjelpe deg eller ditt barn til bedre livsutfoldelse, mestring av ulike livssituasjoner, bidra til bygge tro på deg selv gjennom samvær og aktiviteter. Samværet med en støttekontakt skal gi en mer meningsfull fritid, for eksempel gå på turer, på kino, være i sosiale kontakt med andre. Noe å se fram til og gode minner å se tilbake på.

Det er kommunen som behandler og innvilger søknad om støttekontakt, og dekker kostnadene forbundet med ordningen. Ofte kan familien velge om man vil bruke en privat leverandør (HjemmeBest) i en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent) eller kommunen. Støttekontakt kan være inkludert i brukerstyrt personlig assistanse, ved siden av andre tjenester fra kommunen.

Du kan også gjøre en avtale om støttekontakt hos HjemmeBest som en privat tjeneste.

Ta kontakt med oss via skjemaet nedenfor hvis du ønsker mer informasjon.

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre