Hva er BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) | HjemmeBest

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Det betyr at du kan søke kommunen om å få de ordinære helse- og omsorgstjenestene over i en ordning hvor du selv bestemmer både

 • hvem du skal ha som assistent
 • hvilke oppgaver du vil ha hjelp til
 • ikke minst når hjelpen skal utføres

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp til:

 • Personlig stell (dusj og hygiene, av -og påkledning)
 • Hjelpe til med trening/ opptrening
 • Husarbeid og andre praktiske gjøremål
 • Handle mat og andre innkjøp
 • Matlaging, måltider, lage opp mat til senere
 • Følge til frisør, tannlege eller annen behandling
 • Bli med ut på sosiale og kulturelle aktiviteter
 • Være med på reiser – for å yte assistanse eller som reisefølge
 • Stell/pass av barn
 • Hente/bringe barn på SFO/Skole og bistå på skole
 • Helsehjelp og omsorg

Hvem kan få BPA?

Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse. Det er i hovedsak for deg som har et langvarig hjelpebehov på mer enn 25 timer i uken og er yngre enn 67 år. Det med en aldersgrense, er under vudering, da det kan anses som aldersdiskriminering.

Selv om ditt hjelpebehov kan være på færre timer skal kommunen alltid vurdere din søknad.

Hvordan kan jeg få BPA?

Det er din kommune som behandler og godkjenner søknader om BPA. Hvor mange timer du får godkjent er avhengig av ditt behov, og blir besluttet på grunnlag av din søknad til kommunen. Mange kommuner har søknadsskjema til nedlastning på sine nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@hjemmebest.no så kan vi gi deg veiledning, råd og støtte i søkeprosessen. Vi har også en mal for hvordan søknaden kan utformes.

 

Kan jeg selv bestemme hvem som skal jobbe hos meg?

Ja! Hos oss er det alltid du som velger dine egne assistenter ut ifra ditt eget behov og ønsker. Hvis BPA og rekruttering er nytt for deg, har vi lang erfaring med rekruttering og kan bistå deg i gjennom hele prosessen. Du slipper mange ukjente mennesker over dørstokken din hver uke. Har du BPA hos en annen leverandør eller kommunen – og ønsker å beholde dine assistenter ved leverandørbytte, går det fint! Assistentene blir ansatt i HjemmeBest med samme vilkår som tidligere.

Jeg er pårørende til noen som jeg tror kunne hatt nytte av en slik ordning. Kan jeg avtale en slik ordning eller må personen ta kontakt selv?

Vi har mange pårørende som tar kontakt med oss, fordi de trenger assistent til barn, ungdom eller en voksen i sin nærmeste familie.

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre