Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra HjemmeBest

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et alternativ til de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. I stedet for å få mange ulike tjenester fra mange assistenter – kan du i en BPA-ordning selv bestemme hvem som skal være assistenter, hvilke oppgaver man vil ha hjelp til og når hjelpen skal utføres. 

Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp til?

·         Personlig stell (dusj og hygiene, av -og påkledning)

·         Hjelpe til med trening/ opptrening

·         Husarbeid og andre praktiske gjøremål

·         Handle mat og andre innkjøp

·         Matlaging og måltider

·         Følge til frisør, tannlege eller annen behandling

·         Bli med ut på sosiale og kulturelle aktiviteter

·         Være med på reiser – for å yte assistanse eller som reisefølge

·         Stell/pass av barn

·         Hente/bringe barn på SFO/Skole og bistå på skole

·         Helsehjelp og omsorg

Vi hjelper deg å skrive søknad om BPA!

Det er din kommune som behandler og godkjenner søknader om BPA. Hvor mange timer du får godkjent er avhengig av ditt behov, og blir besluttet på grunnlag av din søknad til kommunen. 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@hjemmebest.no så kan vi gi deg veiledning, råd og støtte i søkeprosessen. Vi har også en mal for hvordan søknaden kan utformes.

 

Hvorfor velge HjemmeBest?

·         Vi er en erfaren og pålitelig leverandør.

·         Du får en fast kontaktperson i HjemmeBest.

·         Få hjelp og støtte til å skrive søknad om BPA.

·         Enkelt system for planlegging.

·         Vi har faglig styrke og er fleksible.

Ring oss på 4005 4007!

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre