Hva er BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) | HjemmeBest

På denne siden får du svar på de vanligste spørsmålene rundt BPA.

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på. Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at du får et aktivt, fritt og selvstendig liv.

Hvem kan få BPA?

Dersom du har et langvarig hjelpebehov av en viss størrelse kan du være aktuell kandidat til BPA. Selv om ditt hjelpebehov er av mindre størrelse skal kommunen alltid vurdere om det i ditt tilfelle vil være mer hensiktsmessig å gi deg sosial og praktisk bistand som BPA. Innholdet i tjenesten kan være basert på at du skal få en tjeneste som skal kunne ivareta flere kommunale enkeltstående ordninger, slik som avlastning, støttekontakt, hjemmehjelp og praktisk bistand og opplæring. Kommunen skal legge vekt på hva brukeren/søkeren ønsker

Rettighetsfestning av BPA

Rettighetsfestningen av BPA ble innført 1. januar 2015, for funksjonshemmede med assistansebehov. Dersom du har et langvarig assistansebehov på mer enn 25 timer i uken og er yngre enn 67 år, har du rettigheten til å få hjelpen organisert som BPA.

Kommunen kan uavhengig av timebehov tilby BPA til personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan går jeg frem for å få BPA?

Det er tildelingskontoret i kommunen som behandler søknader om BPA og som fatter vedtak. Mange kommuner har søknadskjema til nedlastning på nettsidene. Dersom dette ikke foreligger, kan du utforme en standard formell skriftlig søknad. Mange synes det kan være godt å få støtte i søkeprosessen, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med veiledning rundt din søknad.

Hva bør søknaden inneholde?

For å lage en god søknad, er det viktig å gi en detaljert beskrivelse av hjelpebehovet, og forsøke å tidfeste de ulike oppgavene og aktivitetene du trenger hjelp med i hverdagen. Vi vet at å søke om BPA kan være krevende. Vi har lang erfaring og kunnskap om utforming av søknader og søknadsprosessen man må gjennom når man skal søke om BPA i kommunen. Nå har vi utviklet noen enkle verktøy som gjør det lettere for deg å søke. Kontakt oss for mer informasjon, vi hjelper deg gjerne! Her kan du lese mer om hjelp til søknadsprosessen >>

Behandlingstider, avslag og klage

Det er vanlig med en behandlingstid på mellom 1 og 3 måneder før du får svar på en søknad eller klage. Dersom du har fått ett tidligere avslag, vil klage nummer to sendes direkte til fylkesmannen. Her er det opptil 6 måneders ventetid.

Selv om du har fått avslag betyr ikke det at du ikke kan ha krav på BPA. Nå kan det være lurt å kontakte noen som kan veileder deg gjennom klageprosessen, slik at du har gode forutsetninger for å gi tildelingskontoret den informasjonen de trenger for å kunne innvilge BPA.

Jeg har fått innvilget BPA, hva gjør jeg nå?

Når du har fått innvilget BPA kan du velge en leverandør. Les mer om BPA fra HjemmeBest her >>. Du gir beskjed til kommunen om hvilken leverandør du vil bruke. Kommunen er ansvarlig for å sende ut samarbeidskontrakter mellom partene. Nå er du i gang!

Hvem kan jeg velge som min BPA leverandør?

Dersom du bor i en kommune som har innført fritt brukervalg betyr det at kommunen har forhåndsgodkjent private leverandører som du kan velge mellom. I kommuner som ikke har innført fritt brukervalg kan du forhøre deg med kommunen om du kan få lov å benytte deg av oss som leverandør av dine BPA tjenester. Mange kommuner har samarbeid med private leverandører uten at de har fritt brukervalg.

Full oversikt over kommuner vi har samarbeidsavtaler med >>

Hva kan en bruke BPA til?

Når du har sendt en søknad til kommunen og fått innvilget BPA har kommunen brukt søknaden som grunnlag for å sette rammen for oppgaver som er tenkt i assistansen. Disse oppgavene er tilpasset hver enkelt og er basert på ditt personlige hjelpebehov. Du står fritt til å bestemme til hvilke tider du ønsker assistanse, hvilke oppgaver som skal gjøres når og hvor og hvem som skal utføre assistansen.

For mer informasjon kan du lese her >>

Hvor mye koster det?

I noen kommuner er tjenesten gratis, mens i andre kommuner er den utregnet etter innholdet i tjenesten og din eller husstandens inntekt. Du betaler ikke mer om du velger HjemmeBest istedenfor kommunen som leverandør av tjenesten. Prisen vil være akkurat den samme.

Hva betyr det å være arbeidsleder?

Det betyr at det er du som organiserer og administrerer din BPA ordning og leder dine assistenter i det daglige. Du er ansvarlig for at assistentene har ett forsvarlig og trygt arbeidsmiljø, hvor de ikke blir utsatt for unødvendige farer eller situasjoner som kan føre til skader. Du er i tillegg ansvarlig for å planlegge ordningen, lage vaktplaner, stillingsbeskrivelser, ha opplæring og oppfølging av assistentene dine. Velger du HjemmeBest som leverandør av din BPA ordning, kan vi bistå deg i alle dine arbeidslederoppgaver og ta oss av de arenaene du ikke føler du har nok kompetanse til å styre.

I samråd med deg som kunde og kommunen kan vi bistå med å være assisterende arbeidsleder, som innebærer at vi i ett samspill finner frem til fordeling av de ulike arbeidslederoppgavene.
Spør oss! Vi skreddersyr for deg!

Kan jeg selv bestemme hvem som skal jobbe hos meg?

Ja! Hos oss er det alltid arbeidsleder som velger sine egne assistenter ut ifra sin egne behov og ønsker. Hvis BPA og rekruttering er nytt for deg, har vi lang erfaring med rekruttering og kan bistå deg i gjennom hele prosessen. Du slipper mange ukjente mennesker over dørstokken din hver uke. Har du BPA hos en annen leverandør eller kommunen og ønsker å beholde dine assistenter ved leverandørbytte, går det fint! Assistentene blir ansatt i HjemmeBest med samme vilkår som tidligere.

Jeg er pårørende til noen som jeg tror kunne hatt nytte av en slik ordning. Kan jeg avtale en slik ordning eller må personen ta kontakt selv?

Vi har mange pårørende som tar kontakt med oss, fordi de trenger assistent til barn, ungdom eller en voksen i sin nærmeste familie.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! >>

Dersom du ønsker privat assistanse uten å gå via kommunen, kan du kjøpe våre tjenester privat.

Les mer om privat assistanse >>

Vil du vite hva vi kan tilby deg?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre