Hva er BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) | HjemmeBest

I en BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistanse) kan du organisere praktisk og personlig hjelp på en annen måte enn de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. I stedet for mange ulike tjenester som hjemmehjelp, avlastning osv. kan du i stedet lede en fast assistent i alle arbeidsoppgavene du ønsker hjelp til.

Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Her er noen eksempler på hva du kan få hjelp til?

 • Personlig stell (dusj og hygiene, av -og påkledning)
 • Hjelpe til med trening/ opptrening
 • Husarbeid og andre praktiske gjøremål
 • Handle mat og andre innkjøp
 • Matlaging, måltider, lage opp mat til senere
 • Følge til frisør, tannlege eller annen behandling
 • Bli med ut på sosiale og kulturelle aktiviteter
 • Være med på reiser – for å yte assistanse eller som reisefølge
 • Stell/pass av barn
 • Hente/bringe barn på SFO/Skole og bistå på skole
 • Helsehjelp og omsorg

Hvem kan få BPA?

Det er i hovedsak for deg som har et langvarig hjelpebehov på mer enn 25 timer i uken og er yngre enn 67 år.

Selv om ditt hjelpebehov kan være på færre timer skal kommunen alltid vurdere din søknad.

Hvordan kan jeg få BPA?

Det er din kommune som behandler og godkjenner søknader om BPA. Hvor mange timer du får godkjent er avhengig av ditt behov, og blir besluttet på grunnlag av din søknad til kommunen. Mange kommuner har søknadsskjema til nedlastning på sine nettsider. Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@hjemmebest.no så kan vi gi deg veiledning, råd og støtte i søkeprosessen. Vi har også en mal for hvordan søknaden kan utformes.

Hva bør søknaden inneholde?

For å lage en god søknad, er det viktig å gi en detaljert beskrivelse av hjelpebehovet, og forsøke å tidfeste de ulike oppgavene og aktivitetene du trenger hjelp med i hverdagen. Vi vet at å søke om BPA kan være krevende. Vi har lang erfaring og kunnskap om utforming av søknader og søknadsprosessen man må gjennom når man skal søke om BPA i kommunen. Nå har vi utviklet noen enkle verktøy som gjør det lettere for deg å søke. Kontakt oss for mer informasjon, vi hjelper deg gjerne! Her kan du lese mer om hjelp til søknadsprosessen >>

Behandlingstider, avslag og klage

Det er vanlig med en behandlingstid hos kommunene på 1-3 måneder. Det er mulig å klage på et tidligere avslag, og klage nummer to vil sendes direkte til fylkesmannen. (Her er det opptil 6 måneders ventetid.)

Selv om du har fått avslag betyr ikke det at du ikke kan ha krav på BPA. Nå kan det være lurt å kontakte noen som kan veileder deg gjennom klageprosessen, slik at du har gode forutsetninger for å gi tildelingskontoret den informasjonen de trenger for å kunne innvilge BPA.

Hvor mye koster det?

I noen kommuner er tjenesten gratis, mens i andre kommuner er den utregnet etter innholdet i tjenesten og din eller husstandens inntekt. Du betaler ikke mer om du velger HjemmeBest i stedet for kommunen som leverandør av tjenesten. Prisen vil være akkurat den samme.

Hvordan skal jeg organisere BPA-ordningen?

Kjernen i BPA er brukerstyring, dvs at det er du selv (eller pårørende) selv som skal både bestemme og lede ordningen. Dette blir kalt å være arbeidsleder.  Du er i tillegg ansvarlig for å planlegge ordningen, lage vaktplaner, stillingsbeskrivelser, ha opplæring og oppfølging av assistentene dine. Du er ansvarlig for at assistentene har et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø, hvor de ikke blir utsatt for unødvendige farer eller situasjoner som kan føre til skader. Med HjemmeBest vil du få veiledning i alle dine arbeidslederoppgaver. Vi har utviklet en egen app hvor det er enkelt for deg å ta hånd om de nødvendige oppgavene.

I samarbeid med deg som kunde og kommunen kan vi veilede med å være assisterende arbeidsleder, og samarbeider om å finne frem til fordeling av de ulike arbeidslederoppgavene.
Spør oss! Vi skreddersyr for deg!

Kan jeg selv bestemme hvem som skal jobbe hos meg?

Ja! Hos oss er det alltid du som velger dine egne assistenter ut ifra ditt eget behov og ønsker. Hvis BPA og rekruttering er nytt for deg, har vi lang erfaring med rekruttering og kan bistå deg i gjennom hele prosessen. Du slipper mange ukjente mennesker over dørstokken din hver uke. Har du BPA hos en annen leverandør eller kommunen – og ønsker å beholde dine assistenter ved leverandørbytte, går det fint! Assistentene blir ansatt i HjemmeBest med samme vilkår som tidligere.

Jeg er pårørende til noen som jeg tror kunne hatt nytte av en slik ordning. Kan jeg avtale en slik ordning eller må personen ta kontakt selv?

Vi har mange pårørende som tar kontakt med oss, fordi de trenger assistent til barn, ungdom eller en voksen i sin nærmeste familie.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! >>

Klikk her for å få vår E-bok om brukerstyrt personlig assistanse!

 

Jeg har fått innvilget BPA, hva gjør jeg nå?

Når du har fått innvilget BPA kan du ta kontakt med oss, og hos HjemmeBest kommer du raskt i gang med BPA-ordningen. Les mer om BPA fra HjemmeBest her >>. Husk å gi beskjed til kommunen. Kommunen er ansvarlig for å sende ut samarbeidskontrakter mellom partene.

Hvem kan jeg velge som min BPA-leverandør?

Vi ønsker deg gjerne som kunde hos oss! Dersom du bor i en kommune som har innført fritt brukervalg betyr det at kommunen har forhåndsgodkjent ulike private leverandører som du kan velge mellom. I kommuner som ikke har innført fritt brukervalg kan du forhøre deg med kommunen om du kan få lov å benytte deg av oss som leverandør av dine BPA tjenester. Mange kommuner har samarbeid med private leverandører uten at de har fritt brukervalg.

Full oversikt over kommuner vi har samarbeidsavtaler med > 

 

Dersom du ønsker privat assistanse uten å gå via kommunen, kan du kjøpe våre tjenester privat.

Les mer om privat assistanse >>

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre