Om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | Hjemmebest

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og personlig assistanse på. Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at du får et aktivt, fritt og selvstendig liv. Velg hva du ønsker å lese mer om:

Hva er BPA >>

Støttekontakt / avlastning >>

Vanlige spørsmål >>

 

Vil du vite hva vi kan tilby deg?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre