Om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | Hjemmebest

I en BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) kan du organisere praktisk og personlig hjelp på en annen måte enn de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. I stedet for mange ulike tjenester som hjemmehjelp, avlastning osv. kan du i stedet lede en fast assistent i alle arbeidsoppgavene du ønsker hjelp til.

Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse.

Mer om BPA >>

 

Støttekontakt / avlastning >>

 

Vanlige spørsmål >>

 

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre