Brukerstyrt personlig assistanse skal gi kontroll over eget liv | Hjemmebest

Brukerstyrt personlig assistanse skal gi kontroll over eget liv

Stein Johnsen, Direktør Virke Service
Stein Johnsen
Direktør Virke Service

 

2017 har ikke startet bra for mange funksjonshemmede i Norge. For de som er avhengig av assistanse i hverdagen, er flere kommuner nå i gang med å svekke tilbudet. Virke har jobbet hardt med å skape bedre vilkår der assistansen er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og opplever i kommune etter kommune at brukerne blir oversett og mister styringen over eget liv.

Overdreven og unødvendig kontroll

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid, NRI (flere kommuner på Romerike), har nå blant annet innført begrensninger på brukers adgang til å reise. Videre pålegges nitidig og helt unødvendig rapportering blant annet av når vedtakstimene skal brukes. Leverandøren gis ikke adgang til å betale assistentens utgifter når bruker er på reise og så videre. Om et menneske uten funksjonshemming ble utsatt for slik kontroll ville man følt seg forulempet. At man begrenser og kontrollerer funksjonshemmedes frihet slik kan ikke aksepteres. Det kan ikke være noen overraskelse at dette vil gå utover både bruker og ansatte.

Poenget med BPA blir borte

Hele poenget med brukerstyrt personlig assistanse er at bruker selv fritt skal styre hva, hvor og når assistansen gis. Brukerstyrt personlig assistanse er således et verktøy for å ta kontroll over eget liv. Det synes som noen kommuner ikke har skjønt dette, og tvert imot innfører regler for å kontrollere livet til BPA-brukere.

Myndigheter, leverandører og brukere har sammen laget standardbetingelser og definisjoner for BPA. I over fem år har omkring 150 kommuner lagt disse kravene til grunn. NRI forklarer seg med at de gjør som andre kommuner, i dette tilfellet Vestregionen/innkjøpssamarbeidet vest for Oslo. Etter at Virke engasjerte seg har Vestregionen imidlertid justert vilkårene, uten at det gjør inntrykk på NRI.

Grunn til å rope varsku

Når kommuner så åpenbart bryter med intensjonen med BPA – at funksjonshemmede skal ha brukerstyring og et likestillingsverktøy for å kunne leve et mest mulig normalt liv – på fritid, i arbeid og ferie – er det grunn til å rope varsku. Flesteparten og de største av våre medlemsbedrifter innen BPA har meldt til Virke at de ikke kommer til å søke konsesjon og derved ikke engang sette seg i posisjon til å levere på denne type vilkår. Uten gode og ansvarlige leverandører vil vi heller ikke ha BPA slik det bør være.

Virke har tatt opp med helseminister Bent Høie at kommunene må følge intensjonene bak lovfestede rettigheter slik at BPA kan fungere etter intensjonene. Dette haster, da flere kommuner kan komme til å kopiere den uheldige praksisen til NRI. Vi følger saken videre og håper andre vaktbikkjer gjør det samme.

Se brev fra helse- og omsorgsminister Bent Høie til ordførerne

Les mer om utarbeidelsen av standardbetingelser for BPA


Følg og lik oss på sosiale medier: