BPA-konferansen 2018 | Hjemmebest

BPA-konferansen 2018

I januar 2017 sendte helseminister Bent Høie ut et skriv til alle landets ordførere hvor han ba om fokus på BPA-ordningen. Konferansen i Notodden ble arrangert for å belyse situasjonen og få innspill på hvordan BPA-ordningen skal fungere best mulig i hver enkelt kommune.

Det var mange spennende og varierte innlegg på årets konferanse, Geir Lippestad fortalte om intensjonen med loven og egen erfaring med BPA, familiens valg mellom å holde på jobbene deres eller være full tid hjemme med datteren som trengte assistanse.

I debatten ble det blant annet diskutert;

Hvorfor er BPA viktig for innbyggerne?

·         Funksjonshemmede har rett på å bestemme over og ta ansvar for eget liv.

·         BPA gir et bedre familieliv for funksjonshemmede.

·         Med BPA får funksjonshemmede ungdommer mer frihet til å utvikle seg og løsrive seg fra foreldrene.

·         Mulighet for deltakelse i utdannelse og yrkesliv.

BPA-konferansen

Det ble diskutert hvilken lov BPA passer under, siden det er mange som mener at den ikke passer under helse- og sosialloven. De fleste var enige i at BPA er et godt hjelpemiddel for den enkelte fordi det gir økt selvstendighet og frihet.

Den humoristiske delen tok en lokal skuespiller seg av, både roller som Donald Trump og ikke minst som «Mangfoldet» – noe som kom tydelig frem når skuespilleren kom kledd i lær og pisk.

Konferansen ble avsluttet med en felles enighet om at det er et stort behov for mer kunnskap og informasjon om BPA ut i samfunnet.

Følg og lik oss på sosiale medier: