BPA for fremtiden- et godt og aktivt liv! | Hjemmebest

BPA for fremtiden- et godt og aktivt liv!

Vi i HjemmeBest tror det er viktig å snakke med alle politiske partier for å påvirke dem slik at BPA videreutvikles til å bli et godt verktøy, og at alle kommuner innfører fritt brukervalg for BPA.

Hjemmebest Personlig Assistanse AS har i helgen hatt stand på KrF sitt landsmøte i Stavanger.

Vi deler ut informasjon om BPA og gir argumenter for kommunene til å innføre fritt brukervalg for alle som får vedtak.
I tillegg anbefaler vi at det skal bli lettere å beholde BPA-vedtak ved flytting mellom kommuner og at aldersgrensen må endres.

BPA har vært et sentralt tema på landsmøtet, og det har vært fokus på at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helseordning. Med rettighetsfestingen i 2015, så hadde man håpet på en større bruk av brukerstyrt personlig assistanse i hjemmet enn det som har skjedd. Assistanse i hjemmet er en god måte løse praktiske utfordringer for en med funskjonsnedsettelse.

Det er viktig at både politikere og de som jobber i kommunen vet mest mulig om hvorfor BPA er bra for den med nedsatt funksjonsevne og for kommunen. Alle ønsker å bo hjemme og leve et aktivt liv.

 

Følg og lik oss på sosiale medier: