Alt du trenger å vite om brukerstyrt personlig assistanse!

Ny operativ leder i HjemmeBest

Mariann Holter er ansatt som operativ leder i HjemmeBest. Hun har bred erfaring innen helse og omsorg fra miljøterapeutisk arbeid, fag- og kompetanseutvikling, saksbehandling, plan- og prosjektarbeid og ulike ledende roller. Av formell kompetanse har hun bachelor i vernepleie og utdanning i HR- og prosjektledelse. Hun ønsker å bidra til at mennesker får mulighet til … Continued

Utfordringer for synshemmede og svaksynte

    Anne-Lise Lande er sterkt synshemmet, og har nettopp flyttet til Drøbak. Hun har 6 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i uka. Tidligere bodde hun i Oppegård kommune hvor hun først hadde støttekontakt fra kommunen, men da de foreslo at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kunne være bedre for henne, var hun enig i det. … Continued

Sammen for å hjelpe Anna

En vindfull og kjølig fredag ettermiddag besøker Malin fra Boots HomeCare og vi fra HjemmeBest, «Anna» og hennes mor Fatima. «Anna» er sterkt funksjonshemmet og har vedtak på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 84 timer i uken. Vi slår vi oss ned i stua for å snakke litt sammen. Malin spør hvilke typer medisinsk forbruksmateriell «Anna» … Continued

Fritt brukervalg for deg med BPA i Grenlandsområdet.

Grenlandskommunene har nå inngått avtale med HjemmeBest om leveranse av BPA brukerstyrt personlig assistanse. Du som bruker har rett til å bestemme selv hvordan BPA-ordningen din skal organiseres. Dette er i tråd med at det skal være fritt brukervalg. Hva betyr dette for deg? Hos HjemmeBest får du; hjelp til å ansette dine brukerstyrte personlige … Continued

Samarbeidsavtale med Boots apotek HomeCare

Vi har gleden av å introdusere vår store nyhet – samarbeidet med Boots apotek HomeCare! Samarbeidet gir brukere og assistenter hos HjemmeBest 15% rabatt på alle handelsvarer hos Boots apotek HomeCare.  Boots HomeCare tilbyr levering av forbruksmateriell på blå resept, og andre apotek- og handelsvarer*. Boots HomeCare har over 40 sykepleiere rundt om i landet som … Continued

Ny BPA konsulent i Trondheim

Vi ønsker Anne-Line Henriksen velkommen som vår nye BPA konsulent i Trondheim! Anne-Line er utdannet sykepleier. Hun har erfaring fra både psykiatri og somatikk, og er vant med å møte folk der de er. Anne-Line jobber i HjemmeBest fordi hun tror at muligheten til å velge selv, ut fra egne ønsker og behov, er viktig … Continued

Alle våre assistenter har ID-kort!

Vi mener at alle med funksjonsnedsettelse eller behov for assistanse har det tryggest og best med å bo hjemme i vante omgivelser – derfor heter vi HjemmeBest. Hjemmet er kjært for de fleste, hverdagslivet foregår i hjemmet – og det er der man føler seg trygg. For å gi trygghet for våre brukere har alle … Continued

Søknad om BPA

Saksbehandleren i kommunen har fått søknaden, og nå har endelig Marianne sin søknad kommet først på lista. De har fått beskjed om at de skal benytte skjønn ved innvilgelse av tjenester. Hvis de vurderer det som hensiktsmessig kan BPA innvilges selv om søkeren ikke omfattes av rettigheten til å få BPA. Helsetjenester, for eksempel hjemmesykepleie, … Continued