brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Archives | Hjemmebest

Hva koster BPA?

 Hva koster BPA? Dette finnes det ikke et enkelt svar på, siden kostnadene er veldig forskjellige, alt etter ordning og timebehov. Men det vi kan si sikkert er: Personlig assistanse krever som regel ingen formell kompetanse, og er dermed billigere enn for eksempel hjemmesykepleie. I mange tilfeller er det ikke nødvendig med helsefaglig utdanning for … Continued

Utfordringer for synshemmede og svaksynte

    Anne-Lise Lande er sterkt synshemmet, og har nettopp flyttet til Drøbak. Hun har 6 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i uka. Tidligere bodde hun i Oppegård kommune hvor hun først hadde støttekontakt fra kommunen, men da de foreslo at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kunne være bedre for henne, var hun enig i det. … Continued