Barnas BPA | Hjemmebest

Søk om Barnas BPA i din kommune – en ordning på barnas og foreldrenes premisser!

BPA – brukerstyrt personlig assistanse – er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp på – i stedet for de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser.

Hva kan en personlig assistent hjelpe til med?

 • personlig stell, hygiene og påkledning
 • praktisk hjelp i aktiviteter
 • avlastning som praktiske gjøremål i hjemmet
 • mattilberedning og bistand ved måltider
 • være med i barnehage og på skole
 • leke og gå på tur med barnet
 • tilrettelegge og bistå under studier
 • tilrettelegge og hjelpe til med trening og opptrening
 • bli med på reiser og ferier

Foreldrene kjenner sine egne barn best, og vet deres beste. Vi vil spille på lag med dere og tilrettelegge en tjeneste som fungerer for hele familien.

Hverdagslivet kan være tøft for enhver familie. En familie med ekstra utfordringer skal også få det til å fungere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken – hele året gjennom.

Når du velger HjemmeBest vil du få:

 • selv velge assistent, hva du vil ha hjelp til og når du vil ha hjelp
 • èn fast kontaktperson hos HjemmeBest
 • en rask oppstart av BPA-ordningen etter godkjenning
 • en fleksibel tilpasning til BPA-ordningen
 • mulighet for assistanse hele døgnet

Er du usikker på om ditt barn har krav på BPA og hvordan du skal gå frem i forhold til søknadsprosess og kommunen?

 

Vi kan BPA, og gir deg gjerne råd og veiledning. Ta kontakt med oss på telefon 4005 4007!

Hvem kan få BPA?

 • for deg som har barn med et langvarig hjelpebehov av en viss størrelse
 • du kan få en tjeneste som ivaretar flere kommunale enkeltstående ordninger som avlastning, støttekontakt, hjemmehjelp og praktisk bistand og opplæring
 • kommunen skal legge vekt på hva du ønsker

Kan du bestemme hvilke assistenter du får?

Ja, du tar alle avgjørelser.
Vi har lang erfaring med å finne assistenter tilpasset familiens ønsker og behov. Vi kan bistå i arbeidet med å finne kandidater hvis det er ønskelig. Vi jobber da for å finne de assistentene som deres barn og familie har god kjemi med, og som kan avlaste på de områdene hvor det trengs. (Alle assistenter som skal jobbe med barn i HjemmeBest må kunne fremlegge gyldig politiattest.)

Vi har ikke vedtak ennå, er det for tidlig å ta kontakt med HjemmeBest?

Du er alltid velkommen hos oss! Vi hører gjerne fra deg både før og under søknadsprosessen. Vi er behjelpelige med råd og veiledning i forhold til hvordan man kan utforme gode søknader, hva dere kan gjøre dersom du får avslag. Jo tidligere dere tar kontakt med oss, jo bedre. Det gir oss gode forutsetninger for å kunne ha en raskt oppstart når vedtaket er på plass, og all oppfølging er selvsagt gratis.

Vi har allerede BPA hos en annen leverandør – men vil gjerne bytte – kan vi det?

Ja, du hjertelig velkommen til oss! Assistentene kan også bli med, og de får like betingelser som de har per i dag.

Vi har behov for avlastning som vi dekker selv.

Dersom du ikke har fått godkjent din søknad om BPA, kan vi hjelpe dere privat. Vi kan avlaste deg i hverdagen for en kortere eller lengre periode.

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre