Assistansebehov under 25 timer i uken | HjemmeBest

Du kan få BPA, selv om du har et assistansebehov under 25 timer i uken.

Det er riktignok slik at rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse har en nedre grense på 25 timer i uken. Men kommunen skal også ved et lavere timebehov ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som BPA. Dette er det helse- og omsorgstjenesteloven som bestemmer.

Mer om dette får du vite i intervjuet med Elisabeth Sagvik, administrerende direktør i HjemmeBest:

Det er en vanlig misoppfatning å tro at BPA alltid er dyrere enn kommunens hjemmetjenester. Men som regel er dette faktisk ikke sant. Les mer om det i vårt blogg-innlegg «Er BPA dyrere enn kommunale hjelpetjenester?»

Mer om Pasient- og brukerombudet kan du lese i blogg-artikkelen vår «BPA – Hva Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med».

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre