Hvorfor vi ikke søker konsesjon i Nedre Romerike | Hjemmebest

Tenk deg følgende situasjon: Denne sommeren skal du endelig ta det tre-ukers-cruiset i Karibien som du har spart til i flere år, og drømt om enda lengre. Selvfølgelig vil du fortelle familien og alle vennene dine at nå er reisen booket, og at du ikke kommer til å ta telefonen de første tre ukene i juli.

Men … ville du fortalt det til din kommune også? Selvfølgelig ikke – hvorfor skulle du, dette er jo din privatsak. Eller er det? Ikke for funksjonshemmede som får brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike – i hvertfall ikke hvis det går som kommunene Aurskog-Høland, Sørum og Fet legger ut i sin utlysing for BPA-konsesjoner.

Her sies det blant annet at BPA-kunder ikke skal ha lov til å oppholde seg utenfor Norges grenser i mer enn to uker i løpet av året, uten at det er godkjent av kommunen. BPA-kundene skal også ha meldeplikt hvis de skal overnatte utenfor landets grenser mer enn en natt, eller hvis vinter- eller juleferien innebærer at de er utenfor hjemkommunen sin i mer enn en uke.

Hvilken nytteverdi denne meldeplikten har, er heller uklart. Den kan tvert imot medføre store innskrenkninger for de som er rammet. Hva om jeg for eksempel får en invitasjon til en langhelg hos noen venner i Sverige, på en fredag etter kl 16? I og med at det er umulig å få tak i en kommuneansatt til dette tidspunktet, blir jeg dessverre nødt til å melde avbud.

Vi mener derfor at utlysingen undergraver likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser, og dermed hele meningen med BPA. Derfor har vi og flere andre BPA-leverandører tilknyttet interesseorganisasjonen Virke, valgt å ikke søke BPA-konsesjon i Nedre Romerike.

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre