Fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse

Vi ønsker å takke alle foredragsholdere, deltakere, partnere og medarbeidere for et vellykket fagseminar!

Med spennende foredrag om Ullensaker kommune sitt syn på BPA, medlemsundersøkelsen til Norges Handikapforbund, arbeidet til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker, tjenestene til pasient- og brukerombudet Oslo/Akershus og den reviderte kontraktstandarden for BPA hadde vi en god blanding av synsvinkler som skapte mye engasjement blant deltakerne, og interessante diskusjoner både under foredragene og i pausene. Tilbakemeldingene vi fikk på evalueringen av seminaret, var gjennomgående positive.

Vi takker også Abilia, som stilte med en stand med spennende nyheter blant annet rundt hjelpemidler for tidsplanlegging og strukturering av aktiviteter og avtaler.

          

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre