Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA
  • Brukerstyrt personlig assistanse

    Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp på – enn de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. BPA er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at man skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

     

Hva er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)?

I en BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistanse) kan du organisere praktisk og personlig hjelp på en annen måte enn de ordinære helse- og omsorgstjenestene fra kommunen. I stedet for mange ulike tjenester som hjemmehjelp, avlastning osv. kan du i stedet lede en fast assistent i alle arbeidsoppgavene du ønsker hjelp til.
Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, og målet er at du selv skal kunne få et mest mulig aktivt og uavhengig liv til tross for din funksjonsnedsettelse. Les mer >

BPA fra HjemmeBest

HjemmeBests kundeløfte er en mest mulig skreddersydd tjeneste som passer deg best. Samt færrest mulig assistenter over din dørstokk. Det skal være enkelt å velge oss, og vi skal skape stabilitet og trygghet i tjenesten. Les mer >

Vil du vite mer om BPA?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre