FAQ | Hjemmebest | Hjemmebest
 • Hva kan en bruke BPA til?

  Om du har en kommunal BPA-ordning  (dvs. søkt kommunen og fått innvilget timer)  er det kommunen som setter rammen for oppgaver som er tenkt i assistansen. Disse oppgavene er tilpasset hver enkelt. I samspillet mellom assistenten som blir ansatt, og deg som kunde, finner dere ut sammen hvilke oppgaver som ønskes utført til hvilken tid.
 • Hvor mye koster det?

  I  noen kommuner er tjenesten gratis, mens i andre kommuner er den utregnet etter inntekt. Du betaler ikke mer om du velger HjemmeBest som leverandør enn om du har din kommune som leverandør av tjenesten. Prisen vil være akkurat den samme! Er du privatkunde (dvs. du betaler selv for ordningen), ta kontakt for pris.
 • Kan jeg få dekket noe?

  Dersom du har fått innvilget BPA gjennom kommunen, betaler du direkte til din kommune, etter kommunens satser.
  Er du privat kunde mottar du en faktura fra oss. Det finnes en fradragsordning fra skatteetaten gjennom skatteetaten. Ta kontakt med oss, og vi vil informerer deg.
 • Hvordan går jeg frem for å søke?

  Ta kontakt med vedtakskontoret i din bydel /kommune og de vil sende deg søknadsskjema som du fyller inn .
  Mange syns det kan være godt å få støtte i søkeprosessen, da kan du  gjerne ta kontakt med oss ang. din søknad ,
  og vi kan bistå deg i din søkeprosess.
 • Hvor lang tid tar det å komme i gang dersom jeg ønsker at dere er leverandør av ordningen?

  Vi har rask oppstart, ta kontakt i dag! Vi gleder oss til å høre fra deg.

 • . Jeg ønsker å bestemme selv når ting skal gjøres. Er det mulig å få BPA f.eks. noen kvelder i uken?

  Ja vi tilpasser arbeidstiden, og våre assistenter jobber også om kvelden.
 • Jeg ønsker ikke at noen skal vite at jeg trenger hjelp til en del ting. Hvordan ivaretar dere dette?

  HjemmeBest har ikke uniformerte biler eller uniformer. Sånn sett er vi diskre , alle våre assistenter har taushetsplikt.
 • Hva betyr det å være arbeidsleder?

  Du er da hovedpersonen som leder dine assistenter i det daglige. Vi tenker at du vet best hvor « skoen trykker». Det er derfor kunden, som til en hver tid vet best når oppgavene ønskes utført. Ønsker du en privat ordning så bistår vi deg på samme måten.
 • Jeg er pårørende til noen som jeg tror kunne hatt nytte av en slik ordning. Kan jeg avtale en slik ordning eller må personen ta kontakt selv?

  Vi har mange pårørende som tar kontakt med oss , fordi de trenger assistent til sine foreldre. Ta kontakt med oss for en prat.
 • Kan jeg selv bestemme hvem som skal jobbe hos meg?

  Ja, har du allerede assistenter som du ønsker å beholde, lytter vi til dine valg. Er BPA nytt for deg, bistår vi deg i rekruttering og i intervjurundene. For oss er det alltid kunden/arbeidsleder som velger ut sine assistenter.
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram

Vil du vite hva vi kan tilby deg?

Vi hører gjerne fra deg i dag!

Send inn din melding i skjemaet
til høyre